Storebrand ASA : Finansiell kalender

Finansiell kalender for Storebrand 2012

  
14. februar:                   Resultat 4. kvartal 2011
7. mars:                       Embedded Value 2011                        
18. april:                       Generalforsamling
19. april:                       Eks utbyttedato
3. mai:                         Resultat 1. kvartal 2012
13. juli:                         Resultat 2. kvartal 2012
24. oktober:                  Resultat 3. kvartal 2012

Februar 2013:               Resultat 4. kvartal 2012

Kvartalsresultatene offentliggjøres klokken 07:30. Det tas forbehold om endringer i dato og tid.

Lysaker, 18.oktober 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner