Storebrand ASA : Generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 18. april 2012 kl.16.30 i Storebrands Hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker.
  
I den forbindelse vil alle aksjonærer i løpet av de nærmeste dagene få tilsendt innkalling med dagsorden. Alle dokumenter er vedlagt og kan lastes ned fra våre hjemmesider www.storebrand.no/ir.
 
Lysaker, 21. mars 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12