Storebrand ASA : Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 17. april 2013

Generalforsamling i Storebrand ASA er avholdt 17. april 2013. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.

Lysaker, 17. april 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12