Storebrand ASA : Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 18. april 2012

Generalforsamling i Storebrand ASA er avholdt 18. april 2012. 

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.

Lysaker, 18. april 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12