Storebrand ASA : INVITASJON TIL EMBEDDED VALUE PRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av Embedded Value for 2011 vil Storebrand avholde følgende arrangement:

 
Onsdag 7. mars 2012
07:30 CET:
MCEV publiseres på internett.
 
10:00 CET:
Presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium,Professor Kohts vei 9,Lysaker
 
14:00 CET:
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Telefonnummer:
+47 23 18 45 36. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir.
 
Torsdag 8. mars 2012
14:00 GMT:
Analytikerkonferanse i Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London. For påmelding, vennligst kontakt ir@storebrand.no
 
 
Oslo, 2. mars 2012
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Trond Finn Eriksen
Leder for Investor Relations
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner