Storebrand ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har følgende primærinnsidere den 23.mars 2012 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 30,22 kroner pr. aksje.

   
Navn             Kjøp Beholdning etter kjøp
Kreutzer, Idar 1323 122617
Løddesøl, Lars 1323 38071
Grefstad, Odd Arild 1323 43769
Sarah McPhee 1323 41723
Rogstad, Gunnar 1323 107764
Aasnæs, Hans 1323 61400
Nergaard, Truls 1323 14658
Eriksen, Trond Finn 248 3433
Grønli, Else Lill 661 2694I forbindelse med bonustildeling for ledende ansatte har følgende primærinnsidere den 23. mars 2012 blitt tildelt aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 30,22 kroner pr. aksje.


   
Navn                            Kjøp Beholdning etter kjøp
Eriksen, Trond Finn 700 4133
Khan, Faisal 913 3456
Petersen, Pål 1133 11862
      


Lysaker, 26. mars 2012

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner