Storebrand ASA : Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ansatte og bonusording for ledende ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 380 172 aksjer til ansatte til en kurs på 30,22 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 3 124 482 aksjer


Lysaker, 28. mars 2012

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner