Storebrand ASA : Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ansatte og bonusording for ledende ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 408 209 aksjer til ansatte til en kurs 24,42 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 2 716 273 aksjer


Lysaker, 3. april 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner