STOREBRAND ASA – valg av nytt styremedlem

Representantskapet i Storebrand ASA har i møte 7. september 2015 valgt Håkon Reistad Fure som nytt medlem av selskapets styre.

Håkon Reistad Fure er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet som finansanalytiker i DNB Markets, med å analysere større nordiske finansforetak (bank og forsikring). Fure har fra høsten 2014 vært ansatt som partner i Magni Partners Limited.

Styret i Storebrand ASA har etter dette følgende sammensetning:

Birger Magnus (styreleder), Laila S. Dahlen, Håkon Reistad Fure, Gyrid Skalleberg Ingerø, Nils Are Karstad Lysø, Karin Bing Orgland, Martin Skancke, Knut Dyre Haug (ansattevalgt), Arne Fredrik Håstein (ansattevalgt), og Heidi Storruste (ansattevalgt).

De aksjonærvalgte styremedlemmene er alle valgt for perioden frem til representantskapets møte i mai 2016 da representantskapet avholder sine ordinære årlige styrevalg.

Lysaker, 8. september 2015

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør: Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Leder Investor Relations: Kjetil Ramberg Krøkje: Mobil: +47 934 12 155

Abonner