Storebrand ASA : VELLYKKET PLASSERING AV OBLIGASJONSLÅN


Storebrand ASA emitterer NOK 750 millioner i et nytt 5 års obligasjonslån til kupong Nibor + 2.40 % og med innbetalingsdato 24. mai 2012.

Nordea Markets og SEB var tilretteleggere for emisjonen.

For ytterligere informasjon:

Sigbjørn Birkeland, telefon 934 80 893
Finance Director, Storebrand

Storebrand ASA,

Lysaker, 14. mai 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner