Storebrand ASA: Birger Magnus tar ikke gjenvalg som styreleder

Styreleder i Storebrand ASA, Birger Magnus, har meddelt valgkomiteen i selskapet at han - etter 8 år som styreleder - ikke tar gjenvalg på den ordinære generalforsamlingen 5. april 2017.

Valgkomiteen har påbegynt arbeidet med å finne kandidat til vervet. Valg av ny styreleder gjennomføres av generalforsamlingen til våren.

Lysaker, 23. november 2016.

Kontaktpersoner:

Valgkomiteens leder         Terje Venold.                   Tlf: 905 82323

Kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johansen.   Tlf: 934 80538

Abonner