STOREBRAND ASA: ENDRING I KONSERNLEDELSEN

Robin Kamark har sagt opp sin stilling som CCO, konserndirektør i Storebrand, for å begynne i en internasjonal topplederstilling. Arbeidet med å finne hans etterfølger er igangsatt. Kamark fortsetter i stillingen frem til ny løsning er etablert.

Robin har evnet å løfte Storebrands kommersielle virksomhet betydelig siden han startet i denne rollen i Storebrand høsten 2012.  Jeg ønsker å takke Robin for den kraft og energi han har tilført Storebrand, og ønsker han lykke til med ny internasjonal toppstilling, sier Odd Arild Grefstad

Lysaker 7. April 2017

Kontaktperson: 

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no,  (+47) 934 12 155

Abonner