Storebrand ASA: Gjensidige Forsikring ASA selger sine aksjer i Storebrand ASA

Gjensidige Forsikring ASA har i en bøsrmelding 26. februar 2014 annonsert at de har solgt eller sagt seg enig om å selge 90 458 254 aksjer i Storebrand ASA, noe som representerer 20,11 prosent av aksjene i selskapet. Aksjene ble solgt til en pris på 36,00 kroner per aksje.

Gjensidige Forsikring ASA har etter salget, ingen aksjer i Storebrand ASA.

.

Lysaker 26. februar 2014

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker