Storebrand ASA: Idar Kreutzer fratrer som konsernsjef for å bli ny administrerende direktør i FNO. Odd Arild Grefstad konstitueres som konsernsjef i Storebrand.


Idar Kreutzer er ansatt som administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og fratrer stillingen som konsernsjef i Storebrand 1. juni. Odd Arild Grefstad konstitueres som konsernsjef i Storebrand fra samme dato. Idar Kreutzer står til disposisjon for Storebrand inntil han tiltrer stillingen i FNO 1. september 2012. Arbeidet med å ansette ny leder igangsettes umiddelbart.


Idar Kreutzer har vært ansatt i Storebrand siden 1992, de siste 12 årene som konsernsjef.


-Det er spesielt å slutte i Storebrand etter så mange år. Jeg har satt stor pris på godt samarbeid med dyktige kollegaer i selskapet. Storebrand er en kundeorientert og dynamisk kunnskapsbedrift, med sterke posisjoner i viktige vekstmarkeder, sier Idar Kreutzer.


-Finansnæringen er viktig for norske forbrukere og bedrifter. Næringen står foran omfattende endringer i rammebetingelsene. FNO spiller en sentral rolle i disse prosessene og jeg ser frem til arbeidet med viktige spørsmål for næringen og det norske samfunnet, sier Kreutzer.


-Styret vil takke Idar Kreutzer for den store innsatsen han har gjort for Storebrand. Under hans ledelse har Storebrand utviklet seg til en ledende nordisk leverandør av tjenestepensjon og livsforsikring, sier Birger Magnus, styreleder i Storebrand ASA.

-Odd Arild Grefstad har lang og bred erfaring fra Storebrand. Han kjenner selskapet og markedene godt. Grefstad har de beste forutsetninger for å sikre kontinuitet i en viktig fase for selskapet og full kraft i gjennomføringen av vedtatte planer og strategier, sier Birger Magnus.


Odd Arild Grefstad er administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring AS. Han har vært ansatt i Storebrand siden 1994, og var konsernets CFO fra 2002 til 2011.

  
Lysaker, 7. mai 2012

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02 
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank, og forsikring.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner