Storebrand ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling Storebrand ASA 2014

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 9. april 2014 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen følger vedlagt. Innkallingen sendes til aksjeeierne 17. mars 2014.

Innkalling og vedlegg er gjort tilgjengelig på Storebrands nettsider www.storebrand.no/ir.

Lysaker,17. mars 2014