STOREBRAND ASA: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 1. kvartal 2012 inviteres
det til følgende:
 
Torsdag 3. mai - Lysaker
 
07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig
www.storebrand.no/ir.
 
10.00
Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park.
Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker.
 
Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen
vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.
 
14.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Telefonnummer:
+47 23 18 45 36. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst
se www.storebrand.no/ir.
 
Fredag 4. mai - London
 
14.00 UK time
Analytikerkonferanse på Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London
EC2. For påmelding, vennligst kontakt ir@storebrand.no.
 
 
Lysaker, april 2012
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Jan Otto Risebrobakken                                                         
Direktør informasjon og næringspolitikk    

Trond Finn Eirksen
Leder Investor Relations            
      

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner