Storebrand ASA: Invitasjon til Storebrand Kapitalmarkedsdag 2014

Storebrand vil holde Kapitalmarkedsdag i London 26. November 2014. Presentasjoner holdt av medlemmer av Storebrands konsernledelse vil fokusere på selskapets strategi og kapitalposisjon.

Registrering kan foretas på Storebrand sine hjemmesider www.storebrand.no\ir . Registreringsfrist er 19. November. 12.00 CET

Lysaker, 7.November 2014

Kontaktpersoner:

Investor Relations Ellen-Carine Martinez: Mobil 92468870

Abonner