Storebrand ASA: Invitasjon til telefonkonferanse 28. juni 2012

I forbindelse med offentliggjøring av Banklovkommisjonens utredning nr. 26 om forslag til nye tjenestepensjonsprodukter, NOU 2012:13, arrangerer Storebrand en telefonkonferanse torsdag 28. juni kl.15 med konstituert konsernsjef Odd Arild Grefstad og CFO Lars Aa. Løddesøl.

Telefonkonferansen vil avholdes på engelsk og presentasjonsmaterialet vil legges ut på vår nettside i forkant av konferansen.

For å delta, vennligst ring +47 23 18 45 36. Du kan også følge telefonkonferansen via link fra vår nettside www.storebrand.no/ir.

Lysaker, juni 2012


Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Jan Otto Risebrobakken
Direktør informasjon og næringspolitikk
Mob. 480 82 602                                                                    

Trond Finn Eriksen
Leder Investor Relations
Mob. 991 64 135

 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner