Storebrand ASA: Kapitalmarkedsdag 2014

Storebrand arrangerer i dag en kapitalmarkedsdag i London. Alle presentasjonene finnes i vedlegg til denne meldingen, og på Storebrands internettsider: www.storebrand.no/ir.

Hovedbudskapet i presentasjonene er:

  • Storebrands arbeid med å vokse forretningen innen langsiktig sparing og forsikring fortsetter
  • Storebrand rapporterer for første gang en økonomisk solvens II beregning. Solvensgrad er estimert til 125 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2014, og forventes å være mellom 125 og 150 prosent ved innføring av solvens II i 2016
  • Storebrand vil innfri kommuniserte kostnadsmål for 2014 og vil fremover rapportere kostnader i prosent av inntekter

Styret i Storebrand ASA bekrefter selskapets utbyttepolitikk. Samtidig oppdateres finansielle målsetninger med et solvens II mål på minimum 130 prosent. Gitt den korte perioden til ferdigstillelse av solvens II regelverket, det lave rentenivået og den pågående oppreserveringen for økt forventet levealder, anser styret i Storebrand ASA det som lite sannsynlig at det vil betales utbytte for 2014.

Webcast fra dagens presentasjoner vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir fra klokken 10:00 CET.

Lysaker, 26. november 2014

Kontaktpersoner:

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Finansdirektør Sigbjørn Birkeland: Mobil 93 48 08 93

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12