Storebrand ASA: Meldepliktig handel

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte, bonustildeling til konsernledelsen og fastlønn utbetalt som aksjer for konsernledelsen har følgende primærinnsidere den 19.mars 2015 benyttet seg av og/eller blitt tildelt følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 29,46 kroner pr. aksje.

Navn Aksjeprogram   ansatte* Fastlønn   utbetalt som aksjer/bonus Tidligere   beholdning* Ny beholdning*
GREFSTAD ODD   ARILD 1358 12264 56530 70152
LØDDESØL LARS   AA 1358 6441 40832 48631
HOLMGREN GEIR 1358 6098 7221 14677
KAMARK ROBIN 1358 7195 12761 21314
SKAARET HEIDI 1358 5193 2761 9312
HODNESDAL HEGE   4327 13565 17892
MCPHEE SARAH 1358 10867 44484 56709
HANSÈN STAFFAN 1358 7951 4091 13400
HAUG KNUT DYRE 679   11963 12642
BIRKELAND   SIGBJØRN 679   153 832
NERGAARD TRULS 1358   16295 17653
SJØBLOM   ERIK 1358   8726 10084
KRØKJE KJETIL 679   211 890
*   Inkluderer transaksjoner foretatt av nærstående

Lysaker,20. Mars 2015

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Abonner