Storebrand ASA: Odd Arild Grefstad ny konsernsjef i Storebrand

Styret i Storebrand ASA har i dag utnevnt Odd Arild Grefstad (46) til ny konsernsjef i Storebrand.

Grefstad har arbeidet i Storebrand siden 1994 og vært medlem av konsernledelsen siden 2002. Grefstad var CFO fra 2002 til 2011, og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring AS fra 2011 til han ble konstituert som konsernsjef 1. juni 2012.

- Storebrand skal gjennom omfattende endringer de neste årene for å tilpasse konsernet til nye kapitalkrav og mer effektivt utnytte de muligheter som et voksende og endret marked for sparing til pensjon innebærer. Styret har gjennomført en grundig prosess, hvor både interne og eksterne kandidater har blitt vurdert. Styret mener at Grefstad har de nødvendige holdninger og ferdigheter for å lykkes, sier styreleder Birger Magnus.

- I løpet av de neste årene vil pensjonsmarkedet endres fra tradisjonelle garanterte til nye fondsbaserte produkter. Det ligger spennende muligheter for Storebrand i denne utviklingen. Jeg er svært motivert for å lede Storebrand videre og utvikle fremtidsrettede løsninger for våre kunder sammen med dyktige medarbeidere i selskapet, sier Odd Arild Grefstad.

Grefstad er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker (AFA).

Styreleder Birger Magnus vil presentere den nye konsernsjefen på presse- og analytikerkonferansen i forbindelse med fremleggelse av resultater for 2. kvartal i morgen fredag 13. juli kl 0900 i Storebrands lokaler på Lysaker.

Lysaker, 12. juli 2012

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

  
Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for livsforsikring, pensjon og langsiktig sparing. Konsernet består av forretningsområdene liv og pensjon, kapitalforvaltning, bank og forsikring.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner