Storebrand ASA: Storebrand Livsforsikring AS vurderer utstedelse av nytt ansvarlig obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS vurderer å utstede et evigvarende ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og førtidig innfrielsesrett etter 10 år. Formålet med låneopptaket er å refinansiere eksisterende gjeld.

Nordea Markets og Swedbank er valgt som tilretteleggere av lånet.

Lysaker, 11. Mars 2014

For ytterligere informasjon:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, telefon +47 934 80 893

Trond Finn Eriksen, Leder Investor Relations, telefon +47 991 64 135

Abonner