Storebrand ASA: tilbakekjøp av obligasjoner

Storebrand ASA henviser til børsmeldingen den 15. desember 2015 angående et mulig tilbakekjøp av opp til totalt NOK 800 millioner nominelt utestående obligasjoner i STB10 PRO (ISIN: NO0010605652) og STB11 PRO (ISIN: NO0010647159) senior usikrede obligasjonslån med forfallsdato henholdsvis 5. april 2016 og 24. mai 2017

Den “omvendte Hollandske auksjonen” stengte kl 16:00 CET 16. desember 2015. Storebrand ASA har bestemt seg for å akseptere alle tilbud opp til og inkludert en pris på 100,237% av pari kurs pluss påløpte renter i STB10 PRO og 101,37% av pari kurs pluss påløpte renter i STB11 PRO («Tilbakekjøpsprisene»). Storebrand ASA bekrefter å kjøpe tilbake et nominelt volum på NOK 445,5 millioner in STB10 PRO og 225,5 millioner in STB11 PRO med en pris lik Tilbakekjøpsprisene.

Etter oppgjørsdato 23. Desember 2015 eier Storebrand ASA NOK 445,5 millioner nominelt av de NOK 1,000 millioner nominelt utestående volumet i STB10 PRO and NOK 225,5 millioner nominelt av de NOK 850 millioner nominelt utestående volumet i STB11 PRO. Alle disse obligasjonene eid av Storebrand ASA vil slettes etter oppgjøret.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Sigbjørn Birkeland, (Finansdirektør), (+47 93 48 08 93)

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner