STOREBRAND ASA: VURDERER UTSTEDELSE AV OBLIGASJONSLÅN

Storebrand ASA vurderer å gjøre en emisjon i det norske obligasjonsmarkedet gjennom et nytt 5 års senior usikret obligasjonslån til refinansiering av eksisterende gjeld og generell selskapsfinansiering.

Nordea Markets og SEB er valgt som tilretteleggere for emisjonen.

For ytterligere informasjon:

Morten Frimann-Dahl, Nordea Markets, telefon 22 48 77 84

Jan-Erik Eiklid Nilsen, SEB, telefon 22 82 72 64

Sigbjørn Birkeland, telefon 934 80 893
Finance Director, Storebrand

Storebrand ASA,

Lysaker, 14. mai 2012

Abonner