Storebrand ASA 2. kvartal: Styrket soliditet og sterk lånevekst

– Storebrand leverer et godt resultat og styrker soliditeten i et turbulent marked, preget av fallende renter. Vi befester vår posisjon som markedsleder innenfor tjenestepensjon i Norge og lykkes godt med å tilby attraktive løsninger til våre privatkunder, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Høydepunkter 2. kvartal 2016:

  • Konsernresultat på 798 millioner kroner i 2. kvartal
  • 24 prosent lånevekst i personmarkedet  
  • Solvens II-margin på 172 prosent og god kostnadskontroll  

Bedre pensjon – enkelt og bærekraftig

Ni av ti arbeidstakere i privat sektor i Norge har innskuddspensjon, og det forventes fortsatt vekst i markedet fremover. I Norge er Storebrand markedsleder innenfor innskuddspensjon med en markedsandel på 35 prosent, mens vi i Sverige har en utfordrerrolle innenfor salg av pensjonsløsninger, med en markedsandel på 11 prosent.

– Det er gledelig å se at vi lykkes med våre ambisjoner i pensjonsmarkedet, med solid inntektsvekst innenfor innskuddspensjon. Veksten drives av at kundene konverterer fra ytelses- til innskuddsbaserte pensjonsordninger, kombinert med godt nysalg og at mange bedrifter øker sparesatsene for sine ansatte, sier Grefstad.

I et mer individualisert pensjonsmarked blir det stadig viktigere å kunne tilby privatkundene attraktive og relevante produkter innen bank, sparing og forsikring. I mars 2015 utvidet Storebrand aldersgrensen på boliglån for unge fra 34 til 41 år. Det har gitt gode resultater.

– I første halvår har vi økt lånesalget med 24 prosent sammenliknet med første halvår i 2015. Utvidelsen av aldersgrensen for boliglån for unge er en stor del av forklaringen, og aldersgruppen mellom 34 og 41 år står for omtrent halvparten av alle nye lånekunder i banken hittil i år, sier Grefstad.

Kundene velger bærekraftig

Storebrand har jobbet systematisk og målrettet med bærekraft i snart 25 år, og har i dag en verdensledende posisjon innen bærekraftige investeringer. Slik jobber vi for at kundene skal få en bedre pensjon og samtidig en bedre verden å gå i pensjon i.

– I Sverige lanserte vi nylig SPP Global Pluss og SPP Tilvekstmarked Pluss. Dette er fossilfrie, indeksnære fond med en høy bærekraftsrating. Fondene har allerede om lag 800 millioner svenske kroner i ekstern kapital, og vi merker stor etterspørsel blant kundene etter fossilfrie løsninger som bidrar til det grønne skiftet, sier Grefstad.

Kostnadskontroll og styrket soliditet

Solvens II-regelverket ble innført 1. januar 2016. Målsettingen til konsernet er en solvensgrad på over 150 prosent, inkludert bruk av overgangsregler. Solvensposisjonen for Storebrand konsern var ved utgangen av 2. kvartal 172 prosent. Uten overgangsregler var solvensmarginen 122 prosent.

– Vi er svært fornøyd med arbeidet med å styrke soliditeten dette kvartalet. God avkastning i porteføljen med garanterte produkter har bidratt til å styrke soliditeten til Storebrand, til tross for fallende renter, sier Grefstad.

Endringer av Storebrand-ansattes uføredekninger som følge av nytt regelverk gir en positiv resultateffekt på 98 millioner kroner i kvartalet. I tillegg har konsernet i første halvår 2016 redusert kostnadene med 40 millioner kroner fra samme periode i fjor, i tråd med tidligere kommuniserte ambisjoner.

– Vi har som mål å redusere kostnadene med 3-400 millioner innen utgangen av 2018. Det er godt å rapportere at vi også dette kvartalet reduserer kostnadene, samtidig som vi lykkes i det offensive kunde- og markedsarbeidet, sier Grefstad.

Lysaker, 14. juli 2016

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38
Investor Relations-ansvarlig Kjetil R. Krøkje: Mobil 93 41 21 55

Storebrands ambisjon er å levere bedre pensjon – enkelt og bærekraftig. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo (Norge). Storebrand forvalter over 560 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss.