Storebrand ASA 2. kvartal 2014: Godt resultat og styrket balanse

Kvartalsrapport, kvartalspresentasjon og supplementary information er vedlagt.

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohts vei 9, kl 10:00. Presentasjonen vil være tilgjengelig på web TV på storebrand.no. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge, +44 20 3003 2666 fra utlandet.

Hele Pressemeldingen:

2. kvartal 2014: Godt resultat og styrket balanse

  • Konsernresultat på 750 millioner kroner i 2. kvartal og 1 477 millioner kroner hittil i år
  • Kapitalforvaltning passert 500 milliarder kroner i midler til forvaltning
  • Svært god avkastning til innskuddskundene

– Vi har hatt en god start på året. Vi leverer god avkastning til kundene og øker inntjeningen innenfor sparing og forsikring, samtidig som kostnadene reduseres, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Storebrands konsernresultat ble 750 millioner kroner i 2. kvartal 2014 og 1 477 millioner kroner hittil i år, opp fra hhv 519 millioner i 2. kvartal 2013 og 1 073 millioner for første halvår 2013.

Svært konkurransedyktig avkastning til kundene

Innskuddspensjon er i sterk vekst i Norge og Sverige, og stadig flere bedrifter velger en overgang fra ytelsesbaserte ordninger til innskuddsordninger. Inntektene for fondsbasert pensjonssparing i 2. kvartal er 26 prosent høyere enn 2. kvartal 2013.

– Vi lykkes godt med strategien vår om å vokse innenfor fondsbasert sparing. I Norge har vi i vår vunnet to store pensjonskassekunder, Bærum og Tromsø kommune. I tillegg opplever vi at mange bedrifter ønsker å kjøpe helseforsikring og øke sparesatsene for sine ansatte. Vi skal være best på sparing til pensjon, og god avkastning er avgjørende for å få en god pensjon. God avkastning leverer vi også dette kvartalet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Over 500 milliarder kroner til forvaltning

Kapitalforvaltningsvirksomheten har gitt kundene en meravkastning på 437 millioner kroner i 2. kvartal og 1,4 milliarder kroner hittil i år. Samlet har midler til forvaltning økt med 6,3 milliarder kroner i 2. kvartal til 502 milliarder kroner. Det gir en samlet vekst på 14 milliarder kroner hittil i år. Veksten er drevet av godt salg, meravkastning og underliggende positive finansmarkeder.

– Veksten og utviklingen innenfor kapitalforvaltning er oppløftende. Vi har jobbet målrettet med å spisse vårt fondsutvalg, og er tydelige på pris og innhold i fondene våre. Kundene kan være trygge på at fondene de velger er bærekraftige, enkle og gir verdi for pengene, sier Grefstad.

Fripoliser med investeringsvalg lanseres til høsten

Finansdepartementet fastsatte 27. juni forskrifter om utbetalingsregler og rådgivning ved konvertering av fripoliser til investeringsvalg. Loven trer i kraft fra 1. september, og Storebrand er godt forberedt.

– Dette er gode nyheter for mange fripolisekunder. For mange vil de nye reglene gi mulighet til en bedre pensjon, siden en mer langsiktig forvaltning av pensjonsmidlene vil gi en høyere forventet pensjonsutbetaling. Vi vil tilby investeringsvalg allerede til høsten, sier Grefstad.

I rute med oppreservering til langt liv

Storebrand har et oppreserveringsbehov på 12,4 milliarder kroner. Ved utgangen av 1. halvår 2014 er det samlet avsatt 6,3 milliarder kroner til økt levealder.

– 2. april ble de endelige retningslinjene for langt liv reserveringen klare. Det gjør at vi nå har et bedre bilde av kostnadene knyttet til dette fremover. Hittil i år har vi satt av 2,1 milliarder kroner til langt liv, og er dermed godt i rute med oppreserveringen, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Lysaker, 16. juli 2014

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Storebrand skal være best på sparing til pensjon. Konsernet tilbyr et helhetlig produktspekter innenfor livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Konsernet er delt inn i segmentene Sparing, Forsikring, Garantert pensjon og Øvrig.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12