Storebrand ASA selger eierandel i Fair Forsikring

Storebrand ASA selger selskapets 50 prosent eierandel i det danske skadeforsikringsselskapet Fair Forsikring til Gjensidige Forsikring. Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjennelser. Transaksjonen gjennomføres ved at Gjensidige Forsikring overtar Storebrands eierandel på 50 prosent av aksjene i Fairs holdingselskap, Fair Financial Ireland Ltd.

Transaksjonen verdsetter hele Fair Forsikring til DKK 425 millioner, og vil gi Storebrand en gevinst i konsernregnskapet på om lag NOK 40 millioner kroner før skatt (basert på bokførte verdier per 30.9.2005). Transaksjonen forventes gjennomført i 1. halvår 2006.    
 

Kontaktpersoner: <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert <br> Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13

Abonner