Storebrand Bank ASA

Delårsrapport for og pr. 4. kvartal 2007
 
Hovedtrekk:
 
  • Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 47 millioner kroner før skatt i 4. kvartal. For hele 2007 ble resultat før skatt 235 millioner kroner.
  • Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,05 prosent for 4. kvartal og 1,07 prosent for året sett under ett.
  • Netto provisjonsinntekter utgjorde 15 millioner kroner i kvartalet og 58 millioner for hele året.
  • Storebrand Bank kjøpte i 4. kvartal Hadrian Eiendom AS og utvidet med dette bankens satsning mot eiendomsmarkedet .
 
 
Kontaktpersoner:
 
Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, mobil 992 65 691
Finans- og økonomidirektør, Trond Fladvad, mobil 928 97 173
 

Abonner