Storebrand Bank ASA

Delårsrapport for og pr. 1. kvartal 2007
 
Hovedtrekk:
  • Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 79 millioner kroner før skatt i 1. kvartal
  • Netto inntektsføring av tap utgjorde 45 millioner kroner i kvartalet, herav relatert til inngått forlik 35 millioner kroner
  • Utlånsveksten var på 1,5 milliarder kroner i kvartalet - dette representerer en vekst på nærmere 5 prosent
  • Kundetilstrømningen fortsetter med 5 900 nye kontoåpninger i kvartalet
  • God kundetilfredshet (Norsk Finansbarometer 2007)
 
 
 
Kontaktpersoner:
 
Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, tlf 22 31 51 50, mobil 992 65 691
 
Direktør forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon, Trond Fladvad, tlf 22 31 55 71, mobil 928 97 173