Storebrand Bank ASA - delårsrapport for og pr. 2 kvartal 2007

Hovedtrekk:
 
  • Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 55 millioner kroner før skatt i 2. kvartal
  • Fortsatt betydelig utlånsvekst - mer enn 15 prosent vekst i privatmarkedet så langt i 2007
  • Netto provisjonsinntekter utgjorde 17 millioner kroner i kvartalet - reflekteres av godt salg av eiendomsfond
  • Redusert kostnadsprosent - 62 prosent i 2. kvartal
  • Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,05 prosent for 2. kvartal (annualisert)
 
Kontaktpersoner:
 
Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, mobil 992 65 691
 
Direktør forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon, Trond Fladvad, mobil 928 97 173