Storebrand Bank ASA - Delårsrapport for og pr. 4. kvartal 2006

 
  • Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 36,0 millioner kroner før skatt i 4. kvartal
  • 6,3 millioner kroner var netto inntektsføring av tap i kvartalet
  • Utlånsveksten var på 2,6 milliarder kroner i kvartalet
  • Nedgangen i misligholdsvolumet fortsatte som forventet
  • Innskuddsdekningen var ved utgangen av kvartalet 43,4 prosent
  • God kundetilstrømning med over 6.000 nye kontoåpninger i 4. kvartal
 
 
Kontaktpersoner:
 
Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, tlf 22 31 51 50, mobil 992 65 691
 
Direktør forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon, Trond Fladvad, tlf 22 31 55 71,
mobil 928 97 173