Storebrand Bank ASA - Nytt senior obligasjonslån 6,5% fastrente i perioden 2008-2015

Storebrand Bank ASA har i dag plassert første transje på NOK 500 millioner av en totalramme på NOK 1 milliard i et nytt obligasjonslån med løpetid til 4. juni 2015.
Plasseringen er gjennomført i det norske markedet gjennom DnB NOR Markets.
 
Oslo, 4. juni 2008
 
Kontaktperson: 
Finans- og økonomidirektør Trond Fladvad i Storebrand Bank: 92 89 71 73.

Abonner