Storebrand Bank ASA - Obligasjonslån med fortrinnsrett utstedt fra Storebrand Kredittforetak

Storebrand Kredittforetak har i dag plassert den første Euro-transjen under låneprogrammet som er etablert for utstedelse av obligasjonslån med fortrinnsrett. Det er plassert totalt EUR 500 millioner med fast rente og løpetid 2 år. Plasseringen er gjennomført av Dresdner Kleinwort og Societe Generale.
 
Storebrand Kredittforetak er et heleid datterselskap av Storebrand Bank. Selskapet fikk konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett 7. januar 2008. Obligasjonsutstedelsene vil være en viktig langsiktig fundingkilde for Storebrand Bank. Pr. 31.3.2008 var boliglån på totalt 6,4 milliarder kroner overført fra Storebrand Bank til Storebrand Kredittforetak.
 
Oslo, 22. mai 2008
 
Kontaktperson: 
Finans- og økonomidirektør Trond Fladvad i Storebrand Bank: 92 89 71 73

Abonner