Storebrand Bank ASA - pressemelding 2. kvartal 2003

Hovedtrekk i utviklingen

 • Fortsatt høyt volum av nullstilte
  engasjementer svekker rentenettoen
 • Netto tapsavsetninger for kvartalet utgjorde
  NOK 32,9 mill.
 • Betydelige kostnadstiltak gir effekter som
  planlagt
 • Videre nedbygging av utsatte
  utlånssegmenter. Utlånsporteføljen er bygget
  ned med ca.
 • NOK 0,7 mrd. i 2. kvartal (ca. NOK 1,7 mrd. hittil i år)
 • Fortsatt svakt sparemarked, men godt salg av risikoprodukter Resultat

  Hovedtrekk i utviklingen · Fortsatt høyt volum av nullstilte engasjementer svekker rentenettoen · Netto tapsavsetninger for kvartalet utgjorde NOK 32,9 mill. · Betydelige kostnadstiltak gir effekter som planlagt · Videre nedbygging av utsatte utlånssegmenter. Utlånsporteføljen er bygget ned med ca. · NOK 0,7 mrd. i 2. kvartal (ca. NOK 1,7 mrd. hittil i år) · Fortsatt svakt sparemarked, men godt salg av risikoprodukter Resultat ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no http://www.cisionwire.no/storebrand-asa/r/storebrand-bank-asa---pressemelding-2--kvartal-2003,c9394696 Nedenstående filer kan lastes ned: https://mb.cision.com/Main/6558/9394696/108673.pdf Storebrand Bank AS 2. kvartal 2003

 • Abonner