Storebrand Bank ASA 1. kvartal 2006

  • Storebrand Bank leverer et konsernresultat på 48 millioner kroner før skatt i 1. kvartal 2006
  • Netto 15 millioner kroner i inntektsføring av tapsavsetninger
  • Utlånsvekst på 500 millioner kroner i siste kvartal
  • Utlån på Storebrand Livsforsikring sin balanse er i tillegg økt med 856 millioner kroner
  • Nedgangen i misligholdsvolumet fortsetter som forventet
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner: <br> <br> Direktør Per Kjetil Lilleskare, tlf. 22 31 55 54, mob. 41 50 57 50 <br> <br> Finansdirektør Kristian Krogenæs, tlf. 22 31 53 04, mob. 99 27 23 78 <br> <br>

Abonner