Storebrand Bank ASA 3. kvartal 2007

Hovedtrekk:
 
  • Storebrand Bank oppnådde et konsernresultat på 54 millioner kroner før skatt i 3. kvartal
  • Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 1,08 prosent for 3. kvartal og 1,07 prosent hittil i år (annualisert)
  • Netto provisjonsinntekter utgjorde 15 millioner kroner i kvartalet - reflekteres av godt salg av spareprodukter
  • Fortsatt utlånsvekst i privatmarkedet - 21 prosent vekst hittil i år
  • Fortsatt god effekt av effektiviseringstiltak - kostnadsprosent på 65,9 prosent hittil år
 
Kontaktpersoner:
 
Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, mobil 992 65 691
 
Leder Forretningsutvikling og virksomhetsadministrasjon, Trond Fladvad, mobil 928 97 173