Storebrand Bank ASA kvartalsrapport 4. kvartal 2005

  • Storebrand Bank leverer et konsernresultat på 59 millioner kroner før skatt i 4. kvartal
  • Netto 15 millioner kroner i inntektsføring av tapsavsetninger
  • Utlånsvekst på 1 175 millioner kroner i siste kvartal
  • Nedgangen i misligholdsvolumet fortsetter som forventet
  • For året samlet ble resultat før skatt på 241 millioner kroner


Kontaktpersoner:
Direktør Per Kjetil Lilleskare, tlf. 22 31 55 54, mob. 415 05 750
Finansdirektør Kristian Krogenæs, tlf. 22 31 53 04, mob. 992 72 378

Kontaktpersoner: <br> Direktør Per Kjetil Lilleskare, tlf. 22 31 55 54, mob. 415 05 750 <br> Finansdirektør Kristian Krogenæs, tlf. 22 31 53 04, mob. 992 72 378