Storebrand Bank ASA selger datterselskap og forenkler selskapsstrukturen

Storebrand Bank ASA og Annexstad Hartvig Wenneberg AS har inngått avtale om overdragelse av samtlige aksjer i bankens heleide datterselskap Finansbanken Formuesforvaltning ASA. Selskapet har siden 1999 drevet individuell forvaltning av kundemidler og har fem ansatte.

Eierskiftet skjer i forståelse med de ansatte i  Finansbanken Formuesforvaltning ASA.  Fire av de fem medarbeiderne får sine ansettelsesforhold  overført til kjøperselskapet og vil være med å videreføre  virksomheten under ny eier.

Salget skjer som ledd i den forenkling og tydeliggjøring av bankens strategi, produktspekter og selskapsstruktur som pågår i etterkant av fusjonen mellom tidligere Finansbanken ASA og tidligere Storebrand Bank AS. Parallelt med salget av Finansbanken Formuesforvaltning ASA avvikles søsterselskapet Finansbanken Plasseringsrådgivning AS og de to selskapenes morselskap, Finansbanken Forvaltning AS.
Den regnskapsmessige effekt ved salget av Finansbanken Formuesforvaltning ASA er negativ med 34,9 mill. kroner før skatt. Effekten er hovedsakelig knyttet til tap på goodwill. Den samlede regnskapsmessige virkning ved salget av Finansbanken Formuesforvaltning ASA samt avviklingen av Finansbanken Plasseringsrådgivning AS og Finansbanken Forvaltning AS er negativ med 35,4 mill. kroner før skatt. På grunn av realisasjon av skattemessig tap er imidlertid den regnskapsmessige effekten etter skatt positiv med 6,4 mill. kroner.Oslo, 15. desember 2003

Kontaktpersoner:

Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - mob. 93 40 38 13 Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 Direktør Per Kjetil Lilleskare, Storebrand Bank ASA: mob. 41 50 57 50

Abonner