Storebrand Bank setter opp renten - laveste nominelle lånerente 2,85% p.a.

Storebrand Bank setter opp boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng.
 
Laveste nominelle rente for boliglån blir etter endringen 2,85% p.a. (effektiv rente 2,93%).
Denne gjelder for Partnerkunder med boliglån fra 2 millioner kroner innenfor 60 % av takst.
 
For innskudd settes rentene opp med inntil 0,25% prosentpoeng. Bankens høyeste innskuddrente blir etter dette 2,60 % p.a. Dette gjelder for boligsparing for ungdom (BSU).
 
For nye boliglån vil endringen gjelde med virkning fra og med 5. juli 2005.
Endringene på eksisterende boliglån samt på innskudd og kontokreditt, trer i kraft fra og med 24. august 2005.
 
Betingelsene på utlån og innskudd vil bli oppdatert på vår nettside www.storebrand.no.
 
 
 
Oslo, 4. juli 2005
 
 
Kontaktperson:
 
Storebrand ASA, informasjonsdirektør Egil Thompson, mobil 93 48 00 12

Abonner