Storebrand flytter til Lysaker

Storebrand skal flytte sitt hovedkontor fra Filipstad Brygge til Lysaker i Bærum. Flyttingen er planlagt gjennomført i første halvår 2009.
 
Storebrands styre vedtok i november å flytte hovedkontoret fra Filipstad. Tirsdag ble det truffet en prinsippbeslutning om lokalisering til Lysaker Park. En beslutning om investeringsramme treffes av styret i Storebrand ASA i løpet av 1. halvår.
 
Organisasjonsmessige og økonomiske forhold har i tillegg til plassering vært avgjørende for beslutningen om å flytte.

- Vi ønsker å drive virksomheten på en mest mulig effektiv måte. En flytting øker muligheten for vekst og for å tilrettelegge gode løsninger for våre ansatte. Samtidig reduseres kostnadene. Det gjør det enklere å tilby våre produkter og tjenester til konkurransedyktige betingelser, sier konsernsjef Idar Kreutzer. Flyttingen anslås å gi årlige besparelser på om lag 40 millioner kroner.

Reaksjonene fra Bærum kommune på flyttingen er svært positive.
 
- Vi vil ta imot Storebrand med åpne armer. Planene for oppgradering av det aktuelle bygget er formidable og vil gi et nytt og moderne liv i området. Det viktigste er at Storebrand industrielt passer veldig godt inn i miljøet på Lysaker, og flyttingen innebærer en styrking av dette miljøet, sier ordfører Odd Reinsfelt i Bærum kommune.

De aktuelle lokalene i Lysaker Park eies av Storebrand Livsforsikring, og leies i dag ut til Aker Kværner. Leiekontraktene som løper både på Filipstad Brygge og Lysaker Park innebærer at en flytting ikke er aktuell før i 2009.

 
Oslo, 14. februar 2007
 
 
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson, tlf. 22 48 95 86, mobil 934 80 012
Prosjektleder Ole Ruud, tlf. 22 31 15 10, mobil 934 80 145

Abonner