STOREBRAND KJØPER SPP - BLIR DEN LEDENDE AKTØREN INNENFOR LIVSFORSIKRING OG PENSJON I NORDEN

STOREBRAND KJØPER SPP - BLIR DEN LEDENDE AKTØREN INNENFOR LIVSFORSIKRING OG PENSJON I NORDEN
 
  • Storebrand har inngått avtale med Handelsbanken om overtakelse av Handelsbankens datterselskap, pensjons- og livsforsikringsselskapet SPP, for SEK 18,0 milliarder (EUR1,9 milliarder/NOK 15,3 milliarder). Valutakurser på SEK/EUR 9,37 og NOK/EUR 7,94 er gjennomgående lagt til grunn i pressemeldingen. Tallene er avrundet.
  • Kjøpesummen vil bli redusert til SEK 16,0 milliarder (EUR1,7 milliarder/NOK 13,6 milliarder) forutsatt svenske myndigheters godkjennelse av et ekstraordinært utbytte på SEK 2,0 milliarder (EUR2,0 milliarder/NOK 1,7 milliarder) fra SPP til Handelsbanken før transaksjonen gjennomføres.
  • En sammenslåing av Storebrand og SPP vil skape den ledende livsforsikrings- og pensjonstilbyderen i Norden med proforma premieinntekter for 2006 på NOK 27 milliarder.
  • De viktigste enhetene som omfattes av transaksjonen er SPP Livsförsäkring med datterselskaper, Handelsbanken Life & Pensions (tidligere Euroben) og SPP Fonder
  • Storebrand har en toårig opsjon på å kunne overta Handelsbankens gjenværende tjenestepensjonsvirksomhet i Handelsbanken Liv.
  • Storebrand største aksjonærer er informert om transaksjonen på forhånd.
 
Pressemelding og analytikerpresentasjon er vedlagt på http://www.newsweb.no
 
Følgende blir arrangert:
 
Mandag 3. september 2007:
10.00 (CET): Presse- og analytikerkonferanse i Oslo, Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3 Vika, Oslo. Presentasjonen vil også være tilgjengelig på web-TV på http://www.storebrand.no/ir
 
14.00 (CET): Presse- og analytikerkonferanse i Stockholm, sammen med Handelsbanken og SPP, China Teatern, Berzelii Park 9, 111 47 Stockholm
 
15.30 (CET): Internasjonal telefonkonferanse (på engelsk). Vennligst ring: + 47 800 80 119 (fra Norge) eller + 47 230 00 400 (fra utlandet). Du kan også delta på telefonkonferansen ved å benytte link på http://www.storebrand.no/ir
 
Tirsdag 4. september 2007:
11.00 (BST): Analytikerkonferanse i London på 'Jupiter room' på CCT Venues - Barbicank, Aldersgate House, adresse 135-137 Aldersgate Street, London, EC1A 4JA