Storebrand Livsforsikring kjøper eiendomsportefølje

Storebrand Livsforsikring AS kjøper deler av eiendomsporteføljen til Industrifinans Næringseiendom ASA. Prisen for overdragelsen er satt til 1,9 milliarder kroner.

Forventet avkastning på porteføljen er beregnet til 7,4 prosent direkteavkastning (yield) og 8,7 prosent totalavkastning. Forventet avkastning på porteføljen ligger noe høyere enn på Storebrand Livsforsikrings eksisterende eiendomsportefølje.Eiendomsporteføljen består av syv attraktive eiendommer, tre i Nydalen og fire på Lysaker utenfor Oslo. Eiendommene som omfattes av avtalen, er:
  
 •         Lysaker Torg 5
 •         Lysaker Torg 15
 •         Lysaker Torg 25
 •         Professor Kohtsvei 5-17
 •         Gullhaug Torg 4
 •         Gullhaugveien 7
 •         Nydalsveien 36/38
 •  
  - Eiendommene fra Industrifinans passer godt inn i eiendomsstrategien til Storebrand Livsforsikring, og vil kunne tilføre kundene en høyere avkastning, sier administrerende direktør Espen Klitzing i Storebrand Livsforsikring.
   
  Ved årsskiftet var ca 10 milliarder kroner av livselskapets samlede kundeportefølje investert i eiendom. Dette tilsvarte en eksponering på 8,7 prosent. Etter en overtagelse av  eiendommer fra Industrifinans Næringseiendom for 1,9 milliarder kroner vil ca 10 prosent av livselskapets midler være investert i eiendom. Investeringen finansieres ved at livselskapets portefølje i pengemarkedsfond vektes ned tilsvarende.
   
  DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS har vært Storebrands rådgiver i transaksjonen.
   
  Avtalen forutsetter en tilfredsstillende due diligence-gjennomgang av eiendomsporteføljen og inngåelse av endelige kjøpsavtaler. Due diligence-gjennomgangen skal være gjennomført innen fem uker.
   
  Oslo, 27. april 2004

  Kontaktpersoner: <br> <br> Adm. dir Storebrand Eiendom Per Mortensen, tlf. 22 48 92 59 - mob. 92 83 80 70 <br> <br> Kommunikasjonsdirektør Per Ivar Sandvik, Storebrand Livsforsikring, tlf. 22 31 14 62 - mob. 93 40 31 83 <br> <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13 <br>