Storebrand starter salg av skadeforsikring

Styret i Storebrand ASA ga tirsdag 28. mars 2006 tilslutning til at selskapet skal starte salg av skadeforsikringsprodukter i personmarkedet. Salget vil skje gjennom Storebrands heleide datterselskap Storebrand Skadeforsikring AS.

Leder for skadeselskapet blir Gunnar Rogstad. Han har tidligere ledet Ifs nordiske privatmarkedssatsing fra 2002 til 2005, og har til sammen over 20 års erfaring fra Storebrand og If.

Storebrand kompletterer dermed produkttilbudet og forsterker satsingen i privatmarkedet. Med etableringen av If i 1999 konsentrerte Storebrand sin satsing i finansmarkedet om langsiktig sparing og livsforsikring. Syv år senere opplever vi at Storebrands merkevare fortsatt står sterkt innenfor skadeforsikring. Tre av fire nordmenn forbinder Storebrand med skadeforsikring.
 
-          Reetableringen av skadeforsikring er et svar på kundenes ønske om å få dekket sine samlede finansielle behov i Storebrand. Ved å starte opp ny, egen virksomhet kan vi bygge videre på vår posisjon og lange erfaring med skadeforsikring. Samtidig kan vi tilpasse satsingen mot ønsket del av skademarkedet og velge de løsninger som sikrer høy kundetilfredshet og lønnsomhet, sier konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand.
 
Nye flytteregler gjør at norske skadeforsikringskunder ikke lenger må vente til forfall for å flytte sin skadeforsikring. Storebrand Skade vil være klart for å tilby kundene skadeforsikring innen utgangen av 2006.
 
Storebrands skadesatsing vil prioritere gradvis og lønnsom vekst. Resultatmessig forventes satsingen å gi et positivt resultat før skatt og sikkerhetsavsetninger i løpet av tre år. Kapitalbehovet knyttet til etableringen forventes finansiert av eksisterende virksomhet i Storebrand Skadeforsikring (inkludert Oslo Re).
 
Storebrand har et egenkapitalavkastningskrav på 15 prosent av konsernresultat etter skatt, og har tidligere kommunisert at dette målet skulle nås innen 2007. Reetablering av skadevirksomhet endrer ikke på denne målsettingen.
 
 
Oslo, 29. mars 2006

Kontaktpersoner: <br> Prosjektansvarlig Gunnar Rogstad: <br> mob. 92 82 97 49 <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86, mob. 93 48 00 12 <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33, mob. 93 40 38 13

Abonner