Storebrand vil etablere helseforsikringsselskap

Storebrand har søkt Kredittilsynet om å etablere et spesialselskap for helseforsikringer i samarbeid med det tyske forsikringsselskapet DKV - Deutsche Krankenversicherung AG. Selskapet skal hete Storebrand Helseforsikring AS og Storebrands eierandel skal være 50%. Forutsatt myndighetenes godkjennelse, vil det nye helseforsikringsselskapet starte sin virksomhet i annet halvår 1998.
Gjennom samarbeidet med Deutsche Krankenversicherung AG, får Storebrand tilgang til Europas fremste ekspertise på helseforsikring. DKV er Europas største og ledende selskap innen privat helseforsikring med virksomheter i flere land. Selskapet hadde i 1996 premieinntekter innen helseforsikringer på omkring 20 milliarder norske kroner.

De helseforsikringer Storebrand hittil har tilbudt gir den forsikrede en kontantutbetaling når sykdom rammer. De nye produktene fra Storebrand Helseforsikring vil i stedet dekke kundens behandlingsutgifter samtidig som kunden tilbys assistanse for å finne frem til det beste og raskeste behandlingstilbudet i det enkelte tilfelle.

Salget av private helseforsikringer øker i de fleste land i Europa - også i Skandinavia. To store nordiske forsikringsselskaper har allerede startet salget av helseforsikringer i Norge, og denne utviklingen ønsker Storebrand å møte. Storebrand og DKV vil først etablere virksomheten i Norge, men ser at hele Skandinavia etterhvert er et naturlig marked å arbeide på for Storebrand Helseforsikring. Selskapet skal drives fra Norge.

Omfattende markedsundersøkelser i Norge, Sverige og Danmark viser at en stor andel av befolkningen ønsker å betale for et privat supplement til de offentlige helsetjenester. Helseforsikringer åpner for at det voksende tilbudet av private helsetjenester blir tilgjengelige for folk flest, og ikke bare for mennesker med særlig god økonomi.

Storebrand har siden 1995 tilbudt helseforsikringer i det norske markedet i tillegg til mer tradisjonelle personforsikringer. Vel 15.000 personer har hittil kjøpt slike forsikringer som gir kontantutbetaling ved alvorlige sykdommer og operasjoner.

Storebrand og DKV ser på det offentlige helsetilbudet som et fundament i de nordiske velferdssamfunn. Privat helseforsikring erstatter ikke dette offentlige tilbudet. Privat helseforsikring er et tilbud til dem som ønsker større valgfrihet og som kan tenke seg å betale av egen lomme for en slik ekstra trygghet.

Oslo 6. februar 1998

Kontaktpersoner:
Konserndirektør Espen Klitzing 22315226, mobil 92826166
Ass. dir. Trond Pedersen 22315324, mobil 92833545
Informasjonssjef Jack Frostad 22315757, mobil 92826255
Informasjonsdirektør Vidar Ullenrød 22311444, mobil 91696803

Abonner