Storebrands banker fusjonerer

Storebrand Bank AS og Finansbanken ASA fusjonerer

Den fusjonerte bankens navn er Storebrand Bank ASA.
Banken har en forvaltningskapital på 28,5 milliarder kroner.

Fusjonen er gjeldende fra 17. mars 2003, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2003. Banken skal lokaliseres i Storebrands lokaler på Filipstad Brygge fra mandag 28. april 2003.
 
Storebrand Bank ASA skal bygge videre på de to bankenes kompetanse, kundemasse, produkt- og tjenestespekter. Banken skal utvikle, produsere, markedsføre og selge finansielle løsninger til det norske privatmarkedet samt til Storebrand-konsernets næringskunder.
 
Finansbanken skal videreføres som merkevare og skal representere betjeningskonseptet og produkttilbudet for utvalgte næringskunder og formuende privatpersoner i østlandsområdet som tidligere.
 

Kontaktpersoner: <br> <br> Adm. direktør Per Kumle, tel. 22 47 40 91 <br> <br> Finansdirektør Lars Aa. Løddesøl, <br> tel. 22 31 56 24

Abonner