Storebrands generalforsamling 2009

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 22. april
2009 kl. 16.30 i Felix Konferansesenter (Felix 1), Bryggetorget 3, Oslo.
I den forbindelse vil alle aksjonærer en av de første
dager få tilsendt årsrapport for 2008 samt innkalling og dagsorden.
 
Dokumentene følger vedlagt.
 
Oslo, 1. april 2009