Storebrands rating bekreftet av S&P

S&P har i dag bekreftet sin A rating for Storebrand Livsforsikring AS (insurer financial strength rating) og sin BBB+ rating av Storebrand ASA (long-term counterparty credit rating). Ratingutsiktene endres fra stabil til negativ. Bekreftelsen kommer etter at Storebrand i dag offentliggjorde avtale om kjøp av det svenske livsforsikringsselskapet SPP. Storebrand Bank ASA sin rating er uendret BBB+ (positive outlook).
 
 
Vennligst se vedlagte pressemelding fra S&P for nærmere detaljer.

Abonner

Dokumenter og linker