Storebrands Sverige-filial er åpnet

Storebrand Livsforsikring er nå klar til å delta i konkurransen om det svenske markedet for tjenestepensjoner. Alle konsesjoner er på plass og den første kundeavtalen er allerede signert.

 - Dette er en viktig dag for Storebrand. Det svenske markedet vil over tid gi oss gode vekstmuligheter innenfor tjenestepensjonsområdet. Vi er takknemlig for den mottakelse vi så langt har fått, og gleder oss til fortsettelsen, sier konsernsjef Idar Kreutzer, som i dag åpner Storebrands filial i Stockholm.
 
Attraktivt marked
Storebrand skal selge sine produkter gjennom forsikringsmeglere og pensjonsrådgivere, noe som gir adgang til en attraktiv del av det svenske pensjonsmarkedet. Målgruppen for selskapets produkter på det svenske markedet er i første rekke toppledere og andre personer med høy inntekt som selv kan ta beslutning om sin pensjonssparing. Gjennom etableringen av en filial og bruken av frittstående rådgivere kan satsingen gjennomføres med høy effektivitet og stor fleksibilitet.
 
Rentegaranti og flytterett
Storebrand tilbyr blant annet en rentegaranti som omfatter hele pensjonskapitalen, noe som gir kunden god økonomisk trygghet. Kundene har også flytterett på fordelaktige vilkår, og kan derfor flytte hele sin pensjonskapital inklusive årets opparbeidede avkastning og andel av urealisert gevinst til et annet selskap. Denne retten ble lovfestet i Norge allerede i 1992.
 
Om Storebrand Livsforsikring
Storebrand Livsforsikring, som er et heleid datterselskap av Storebrand ASA, tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor langsiktig sparing og livsforsikring til bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Storebrand Livsforsikring har en markedsandel på om lag 30 prosent i det norske markedet for pensjons- og livsforsikring og har en sterk finansiell stilling. Selskapet har over tid levert god og konkurransedyktig avkastning til livselskapets kunder.
 
Oslo, 5. september 2005

Kontaktpersoner <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. +47 93 48 00 12 <br> Malin Björkmo, VD for Sverige-filialen: <br> tlf. +46 (0)8 700 22 20 <br> mob +46 (0)70 289 55 20

Abonner