Styret i Storebrand anbefaler bud fra SampoStorebrand har på bakgrunn av tidligere kontakt, fremforhandlet et forslag fra Sampos side. Styret har søndag kveld mottatt et brev fra styret i DnB, med en skisse til sammenslåingsforhandlinger. Det har etter styrets vurdering ikke tidligere vært fremmet et grunnlag for forhandlinger fra DnBs side.

Styret er av den oppfatning at den foreslåtte løsning med Sampo, slik den er presentert i egen pressemelding fra Sampo, er strategisk sterk og bygger på Storebrand-organisasjonens kompetanse og selskapets vekststrategi i sparemarkedet. For norske kunder vil sammenslåingen forbedre produkttilbudet og forsterke konkurransen i markedet. Styret har også vektlagt lokaliseringen av sentrale virksomhetsområder i den nye enheten til Norge.

Med hensyn til skadevirksomheten har det vært viktig for styret at løsningen med Sampo innebærer en bekreftelse av og vesentlig styrking av Ifs nordiske strategi.

Styret vurderer den foreslåtte løsningen med Sampo som attraktiv for Storebrands aksjonærer, og anbefaler denne. Ansatte-representantene har, ut fra en helhetlig vurdering av konsekvensene for de ansatte, gitt sin tilslutning til anbefalingen. To av styrets medlemmer, Halvor Stenstadvold og Rune Bjerke, viser til at forslaget fra Sampo og skissen fra DnB er såvidt ulike og vanskelig å holde opp mot hverandre at disse medlemmene ikke vil anbefale det ene alternativet i forhold til det andre, på det nåværende tidspunkt.

Storebrands styre mener at et fremtidig samarbeid mellom Storebrand og Sampo vil være tjent med at så mange som mulig av dagens aksjonærer i Storebrand fortsetter sitt eierskap gjennom Sampo.

Oslo, 21. mai 2001
Styret i Storebrand ASA

Pressekonferanse Felix Konferansesenter, Aker Brygge klokken 13:30

Forespørsler: <br>Leiv L. Nergaard, styreformann <br>Tel: 22 53 81 00 <br> <br>Idar Kreutzer, konsernsjef <br>Tel: 22 31 50 50 <br> <br>Egil Thompson, informasjonsdirektør <br>Tel: 22 48 95 86 <br>Mobil: 93 48 00 12 <br> <br> <br>Storebrands rådgiver er UBS Warburg <br>Fondsfinans er engasjert av Storebrand som norsk meglerhus <br>I forbindelse med If-avtalen har Storebrand, Skandia og If benyttet Morgan Stanley som rådgiver

Abonner