TILLATELSE TIL EVERV AV FINANSBANKEN


Tillatelsen omfatter 100 prosent av aksjene og de konvertible obligasjonene i Finansbanken ASA.

Ervervet er gitt under forutsetning av at selskapets kjernekapitaldekning opprettholdes.
Videre har Finansdepartementet godkjent en konsernstruktur som innebærer at Storebrand-konsernet inntil videre organiseres med to banker i konsernet. Godkjennelsen gjelder for to år, hvor etter Storebrand må søke på nytt.

Storebrand er tilfreds med at Finansdepartementet har gitt de nødvendige tillatelser for overtakelse av Finansbanken.


Oslo, 30. juli 1999

Ass. informasjonsdirektør
Egil Thompson
Storebrand

Abonner